Driedubbele bodems

Driedubbele bodems

De driedubbele bodem is een trendomkeerpatroon dat bestaat uit 3 gelijke bodems gevolgd door een opwaartse uitbraak. In tegenstelling tot de driedubbele top vormt een driedubbele bodem zich trager en dit meestal in een tijdspanne van vaak meer dan 6 maanden. Trouwens, in het algemeen vormen bodems zich langzamer dan toppen.

De voorafgaande trend: zoals bij ieder omkeerpatroon moet er een bestaande trend zijn, die kan gekeerd worden. In geval van een driedubbele bodem moet er een langetermijn dalende trend aanwezig zijn.

3 bodems: de 3 bodems zijn ongeveer gelijk met wat ruimte ertussen en zijn duidelijke omkeerpunten.

Volume: Bij het vormen van de 3de bodem neemt het volume meestal af. Meestal neemt het volume toe bij het vormen van de bodem maar hier neemt het volume eerder toe bij het inzetten van de stijging na de 3de bodem.

De steun: Zoals andere omkeerpatronen, is het patroon maar compleet nadat de weerstand het begeven heeft. De weerstand is de hoogste tussentijdse top tussen de bodems.

Weerstand wordt steun: Een gebroken weerstand wordt een potentiële steun en vaak zal deze steun nog deftig getest worden vooraleer de trend definitief opwaarts omkeert. Het breken van de weerstand gaat best gepaard met een flinke toename van het volume.