Dalende driehoek

Dalende driehoek

Een dalende driehoek is een dalend koerspatroon dat zich in een neerwaartse trend vormt en duidt op een verderzetting van de dalende trend. Dalende driehoeken wijzen op een opstapeling van verkoopdruk, die uiteindelijk uitmondt in een forse neerwaartse beweging.

Omwille van zijn vorm wordt deze ook een rechthoekige driehoek genoemd. 2 of meer gelijke bodems vormen een horizontale lijn. 2 of meer dalende toppen vormen een dalende weerstandslijn.

De trend: om als een verderzettingspatroon te kunnen gelden, dient er een trend aanwezig te zijn. Aangezien de dalende driehoek duidt op de verderzetting van een dalende trend, dient deze trend duidelijk aanwezig te zijn. De lengte van deze huidige trend is minder van belang.

De onderste lijn: Tenminste 2 bodems zijn vereist om de rechte steunlijn te tekenen. De diepte van de bodems dient niet precies gelijk te zijn maar dienen toch in elkaars buurt te liggen. Er moet wat afstand liggen tussen beiden alsook een top ertussen.

De bovenste dalende weerstandslijn: Ook hier zijn tenminste 2 toppen nodig voor de geldigheid van het koerspatroon. Indien een nieuwe top hoger komt te liggen of op gelijke hoogte, dan is het patroon niet geldig. De toppen dienen dus opeenvolgend lager te liggen en zo een dalende weerstandslijn te vormen.

Volume: Bij het vormen van het patroon neemt het volume doorgaans af. Bij de uitbraak (het doorbreken van de onderste horizontale lijn) stelt men doorgaans een forse toename van het volume vast.

Steun wordt weerstand: Een klassieker, na de uitbraak wordt de horizontale steunlijn een weerstand. Vaak stelt men deze koersopstoot vast vooraleer de werkelijke daling plaats vindt.

Koersdoel: Als koersdoel kan men de afstand van de horizontale lijn tot de hoogste top nemen.