Relative Strenght Index

Omschrijving 

De RSI is een oscillator, die aanduidt in welke mate een onderliggende waarde, dat aan het dalen is, oververkocht is en in welke mate een onderliggende waarde die aan het stijgen is, overgekocht is. Op dat moment kan een trendkering zich voordoen. De RSI is een goede kortetermijn indicator, maar is minder geschikt voor de lange termijn.

Berekening

De meeste gebruikte RSI is de RSI over 14 periodes.

Berekening = 100 - (100 / (1 + (ups / downs over 14 periodes)))

De ups en downs zijn de stijgingen of dalingen waarmee een koers gestegen of gedaald is.

Deze ups en downs worden per periode opgeteld.

Interpretatie

De RSI wordt in 3 zones opgetekend.

0 - 25 = koopzone

25 - 75 = neutrale zone

75 - 100 = verkoopzone