Mass Index

Mass index

Donald Dorsey heeft de Mass Index ontwikkeld teneinde een trendommekeer op te sporen.

De index is een 25 perioden som van 2 gemiddelden.

De Mass Index is ontwikkeld om trendommekeren op te speuren door vernauwing of verwijding van de afstand tussen de hoogste en laagste koers te meten.

Indien de afstand groter wordt, dan stijgt de Mass Index. Wordt de afstand nauwer, dan daalt de Mass Index.

Het meest belangrijke patroon is de "reversal bulge". Dit doet zich wanneer de Mass Index boven de 27 stijgt en daarna terugvalt onder de 26,5. Daarna verwacht men een koersbeweging.

Of het koop- of verkoopsignaal wordt, bepaalt men door door een exponentieel gemiddelde over 9 periodes.

Gratis webinars