01. Wat zijn CFDs?

CFD's zijn krachtige tradinginstrumenten, geliefd bij beginnende en ervaren traders. Lees hier wat CFD's zijn, wat de voordelen zijn van CFD's en hoe traders het risico optimaal kunnen beheersen.

Een CFD (financieel contract ter verrekening van het verschil) is feitelijk een contract tussen de belegger en de CFD broker. Dit contract heeft betrekking op een financieel instrument (of de onderliggende waarde). De onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een aandeel, een index, valuta of grondstoffen zijn.

Wie een CFD positie inneemt, opent dus een contract met de CFD broker.Door middel van een CFD kan de belegger handelen op de aandelen, indexen, grondstoffen of valuta zonder ze effectief te bezitten.

Door een CFD positie te openen koopt de belegger deze positie dus virtueel. Voordeel is dat hij de de totale som niet dient te te betalen. De belegger dient wel altijd een minimale dekking op rekening aan te houden. Dit noemt men de "margin" of de borg.Voorbeeld: De belegger opent een CFD positie ter waarde van 20 aandelen APPLE aan een koers van $ 650. De waarde van de positie is 20 x $ 650 = $ 13.000. De belegger moet intraday maar 10% van de waarde op zijn CFD rekening aanhouden. 10% van $ 13.000 = $ 1.300. $ 1.300 op rekening volstaat dus om een positie van $ 13.000 in te nemen en de winst of het verlies op deze positie te kunnen realiseren.

Grafiek van Apple - CFD trading

De belegger ontvangt bij het sluiten van de posities altijd het ‘verschil’ -vandaar de naam financieel contract ter verrekening van het verschil- van de positie cash op zijn rekening.

Het verschil verwijst dus naar het verschil tussen de prijs aan dewelke de positie geopend werd en de prijs aan dewelke de positie gesloten werd. M.a.w. de winst of het verlies van de positie. Het « openen » van de positie verwijst naar het instappen in een CFD contract en het « sluiten » van de positie verwijst naar het uitstappenuit het CFD contract.

Wanneer de belegger een positie sluit, ontvangt of betaalt hij dus het verschil tussen (i) de marktprijs van het onderliggend financieel instrument op het moment van het sluiten en (ii) de marktprijs van het onderliggend financieel instrument op het moment van het openen.

Voorbeeld: De belegger opent een CFD positie ter waarde van 20 aandelen APPLE aan een koers van $ 650. De waarde van de positie is 20 x $ 650 = $ 13.000. De belegger moet intraday maar 10% van de waarde op zijn CFD rekening aanhouden. 10% van $ 13.000 = $ 1.300. $ 1.300 op rekening volstaat dus om een positie van $ 13.000 in te nemen. Het aandeel Apple stijgt door naar $ 675. De belegger sluit zijn CFD positie. De waarde van de positie bedraagt dan 20 x $ 675 = $ 13.500. De winst op deze positie bedraagt $ 500. De belegger ontvangt $ 500 op zijn CFD rekening.Gratis webinars