05. In de praktijk toepassen

Hoe deze Triple Screen strategie in de praktijk toepassen?

 De trader bekijkt de 3 grafieken met de MACD op 4 uur, 1 uur en op 15 minuten. Indien hij vaststelt dat de 4 uur en de 1 uur grafiek overeenkomen qua richting van de trend, dan is hij klaar om positie in te nemen in de MACD op de 15 minuten grafiek eveneens deze trendrichting inneemt.

Op de open positie plaatst hij een OCO order. Dit samengesteld order bestaat uit een limiet order en een stop order. Het stoporder plaatst hij 1% lager dan de huidige koers. De limietkoers plaatst hij op 3% van de huidige koers.

's Avonds omstreeks 21u30 bekijkt hij de positie opnieuw. Iindien nog niet afgesloten sluit hij de positie aan koers.