01. Opbouw Triple Screen strategie

Basisidee van de strategie

De Triple Screen strategie is een trendvolgende strategie. De trader kijkt echter naar 3 schermen om zijn beslissing te nemen.

Deze 3 schermen werken met dezelfde indicator, met name de MACD. Op het eerste scherm evalueert de trader de MACD indicator op 4 uur, op het tweede scherm op 1 uur en uiteindelijk neemt hij zijn beslissing uitgaande van de MACD op 15 minuten. Hij screent de trend dus op 3 verschillende time-frames.

De trader gaat in positie voor een korte winst en plaatst zijn stop ook kort, meer precies op de helft van het winstobjectief. Het aantal winstgevende trades bedraagt doorgaan 50% tot 55%, maar aangezien de stop de helft korter staat dan het koersdoel is de strategie winstgevend.

Op welke onderliggende waarden?

Deze strategie levert de beste resultaten op op de DAX CFD.

De grafiek en de indicatoren

De trader werkt met 3 grafieken:

 1. Grafiek op 4 uur met de indicator MACD
 2. Grafiek op 1 uur met de indicator MACD
 3. Grafiek op 15 minuten met de indicator MACD

Triple Screen trading

 1. MACD 

  De MACD is een trendindicator en staat onderaan de grafiek hierboven. Indien de MACD zijn signaallijn opwaarts snijdt, dan betekent dit dat de trend opwaarts gericht is. Het histogram tekent dan groen.

  Indien de MACD zijn signaallijn neerwaarts kruist, dan houdt dit in dat de trend neerwaarts gericht is. Het histogram tekent dan rood.

De trader gaat long in de volgende situatie:

 1. De MACD op de 4 uur grafiek is positief: de MACD bevindt zich boven zijn signaallijn. De trend op 4 uur is dus opwaarts gericht.
 2. De MACD op de 1 uur grafiek is eveneens positief: de MACD bevindt zich boven zijn signaallijn. De trend op 1 uur is dus opwaarts gericht.
 3. De MACD op de 15 minuten grafiek snijdt zijn signaallijn opwaarts en geeft aldus een koopsignaal.

 Triple screen op DAX

De trader gaat short in de volgende situatie:

 1. De MACD op de 4 uur grafiek is negatief: de MACD bevindt zich onder zijn signaallijn. De trend op 4 uur is dus neerwaarts gericht.
 2. De MACD op de 1 uur grafiek is eveneens negatief: de MACD bevindt zich onder zijn signaallijn. De trend op 1 uur is dus neerwaarts gericht.
 3. De MACD op de 15 minuten grafiek snijdt zijn signaallijn opwaarts en geeft aldus een koopsignaal.

 Triple screen short

Het koersdoel

De trader plaatst het koersdoel op 3%. Dit is een ruim koersdoel en wordt niet iedere dag gehaald. 

De stop

In iedere strategie hoort een stop. In deze strategie plaatst de trader de stop kort op 1%. De trader gaat dus voor 3 maal meer winst dan verlies. De Risk-reward is dus 1:3.

Timefilter

Het is niet uit te sluiten dat noch de stop noch het koersdoel geraakt worden. In dit geval sluit de trader de positie om 21u30. Dus een halfuur voor het slot van de Amerikaanse beurzen. De trader zal de trade vaak sluiten, soms met wat verlies maar meestal met wat winst.