11. Orders ingeven via de Speedtrader

In deze videoclip tonen we u hoe u door een aantal eenvoudige muisklikken in de SpeedTrader heel snel  een koop-  of verkooporder in de markt zet.

De SpeedTrader vindt u terug door het icoon bovenaan in de grafiek te selecteren.

Naast het OrderPad kunt u twee tabellen terugvinden, een rood  gekleurde tabel en een groen gekleurde.

U kunt nu héél snel een koop-order plaatsen door met de muis in de groene kant te klikken, aan de prijs waaraan u in de markt wenst te gaan. Er verschijnt een orderticket en u vindt ook de groene lijn terug op de grafiek waaraan u wenst te kopen. Deze kunt u nog steeds verschuiven voor u in de markt gaat.

U gaat op dezelfde manier te werk voor een verkoop-order.  U klikt met de muis in de rode kant, aan de prijs waaraan u wenst te verkopen. Er verschijnt een orderticket en u vindt eveneens een rode lijn terug op de grafiek waaraan u wenst te verkopen. Deze kunt  u eenvoudig verschuiven om aan een andere koers te handelen.

Een eenvoudige klik op de rechter muisknop  op de kleine driehoek van de groene en rode lijn volstaat om deze orders te verwijderen.

NanoTrader voor beginners