Intraday Trendfollowing (Deel 1)

Intraday trendfollowing vs. Lange-termijn trendfollowing

Er zijn veel manieren om beurstrends te identificeren. Meestal zijn ze weliswaar gebaseerd op systematische methoden om trends op lange termijn te volgen, die zich ontwikkelen over een periode van maanden of jaren. Intraday trendfollowing kan daarentegen ook zeer winstgevend zijn, maar het vereist een andere benadering. Lange-termijn handelsstrategieën zijn normaal gezien gebaseerd op veel kleine verliezers en enkele grote winsten.

De uitdaging voor daytraders ligt in het feit dat ze niet steeds de volledige trend kunnen gebruiken. Afhankelijk van de markt waarop de trader actief is, kan de volledige trend pas uren laten of zelfs pas de volgende dag optreden. Daarom moet de trader nemen wat er te rapen valt zolang het kan. Bovendien gaan lange-termijn traders vaak sterkte kopen en zwakte verkopen. Dat werkt wanneer de kans-risicoverhouding 10:1 is en trends maandenlang aanhouden.

Maar als een daytrader (daghandelaar) sterkte koopt en zwakte verkoopt, blijft er misschien niet meer veel winst over, zeker niet na aftrek van provisie en slippage. Lange-termijntrends worden aangedreven door fundamentele factoren, die zich over een lange periode ontwikkelen en veranderen. Korte-termijntrends worden aangedreven door gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod, een factor die zeer snel kan veranderen. Daarom is een andere aanpak noodzakelijk. De trader moet zijn winst realiseren wanneer het risico op verlies van de winst groter is dan de kans op meer winst.

Systematische vs. discretionaire trading

Lange-termijntraders maken vaak gebruik van systematische of mechanische beleggingsstrategieën. Dat betekent dat zeer specifieke regels voor entry, exit en positiegrootte moeten worden nageleefd. Mechanische handelssystemen kunnen nuttig zijn bij Intraday trading. Echter neigen ze naar te grote drawdowns en halen minder uit de trend dan mogelijk. De discretionaire handelsstrategie laat de trader toe om zich aan te passen wanneer de markt verandert. De systematische handelsstrategie baseert zich op het vertrouwen op een systeem, dat met de tijd winst zal opbouwen. Een trader met een discretionaire handelsstrategie kan in plaats daarvan proberen bij elke kans het onderste uit de kan te halen.

Enkele basisprincipes

Afbeelding 1: WT ruwe olie, 20 december 2016, 5-minutengrafiek

 

Een stijgende trend is een gevolg van hogere highs en lagere lows. Afbeelding 1 toont een stijgende trend in de ruwe olie futures. De grafiek geeft een duidelijk beeld van de winst die zou zijn weggegeven als een systematische methode zou zijn gebruikt om de trade te sluiten.

Afbeelding 2: E-Mini, 31 januari 2017, 5-minutengrafiek

 

Een dalende trend is een gevolg van lagere highs en lagere lows. Afbeelding 2 toont een minder geordende dalende trend in de SP500 future, maar het principe geldt nog steeds. Bij een dalende trend is elke nieuwe low een test om na te gaan of de trend blijft bestaan. Voortschrijdende gemiddelden en trendlijnen kunnen ook gebruikt worden om trends te bepalen, maar ze geven niet weer hoe sterk de trend is, en ze tonen niet altijd de beste momenten om de trade te openen of te sluiten.

In de volgende artikels uit deze reeks bekijken we enkele essentiële elementen van een handelsstrategie, gebaseerd op Intraday trendfollowing. Het is eerder een methode dan een strategie met specifieke regels. Om hiervan gebruik te maken, moet men op de hoogte zijn van het marktgebeuren. Het volstaat niet om speciale indicatoren te observeren of naar patronen of configuraties te zoeken.

 

Gratis webinars