5. Het stop order en het koersdoel

De swing trader kan het koersdoel bepalen aan de hand van de Average True Range indicator, ook ATR genaamd. 

Deze indicator meet de volatiliteit. Hieronder ziet u het aandeel Gemalto met onderaan de grafiek de indicator ATR. De waarde van de indicator is 1,54. Concreet betekent dit dat de gemiddelde dagelijkse schommeling momenteel € 1,54 per aandeel bedraagt. Aangezien de swing trader niet te lang in positie wil blijven, plaatst hij zijn winstdoel op € 1,54 per aandeel. Een korter koersdoel = trade sneller afgesloten.

Gemalto

 

Waar de stop plaatsen?

Dit blijft een niet evidente vraag voor heel wat traders. Plaatst de trader de stop te dicht, dan wordt hij gegarandeerd snel uitgestopt. Weliswaar met een klein verlies, maar vele malen een klein verlies maken uiteindelijk ook een groot verlies.

De swing trader plaatst zijn initiële stop best ruim. Dit kan door de stop op het 55 daags gemiddelde te plaatsen. Indien de swing trader vaststelt dat zijn positie goed evolueert, dan kan hij zijn stop steeds verplaatsen.

 In het voorbeeld hieronder plaatst de swing trader zijn eerste stop op 42,38. 

Koers Umicore

 

Het lijkt wat tegendraads. In het geval van Umicore koopt de trader aan € 44,79. Zijn stop plaatst hij op 42,38. Zijn maximaal verlies of risico is dus € 44,79 - € 42,38 = € 2,41 per aandeel.

Zijn winstdoel is gelijk aan 1 x de gemiddelde dagschommeling (ATR) of € 0,79. Hij neemt dus 3 maal meer risico dan wat hij kan verdienen?

Ja, dit lijkt absurd maar aangezien de trader voor een klein winstdoel gaat en zijn stop heel ruim plaatst, zal hij de meeste trades dan ook succesvol kunnen afronden.

Een cruciaal onderdeel van zijn beleggingstrategie is echter de grootte van zijn posities, zoals u kan lezen op de volgende pagina

Gratis webinars