Recent trading artikel

Wat onderscheidt een succesvolle trader van een niet-succesvolle trader?

Ervaring is natuurlijk een factor die in veel disciplines het verschil maakt tussen professionals en amateurs. Ook in de trading is dit niet anders. Maar waaruit bestaat ervaring in trading? Tenslotte ziet de beginner dezelfde grafiek als de professional. Ook zijn toolbox is niet anders. Beginners hebben vandaag toegang tot alle tools voor technische analyse. Bovendien doen brokers er alles aan om ook beginners te voorzien van de modernste hulpmiddelen.

Een verschil tussen de professional en de amateur is het feit dat professionals meestal een gedifferencieerde mening over een markt hebben dan beginners. Voor professionals is niet elke marktfase dezelfde. Hij stelt sneller vast (op basis van zijn ervaring) dat “iets in het marktgedrag” is veranderd. Als de primaire trend van een markt bullish is, zal hij natuurlijk strategieën verhandelen waarmee hij het meest succes kan boeken in stijgende trends. Dat kan een trendvolgende strategie zijn. Als hij in kortere tijdsbestekken handelt, kan dit ook door het kopen van uitbraken uit consolidatiefases binnen de primaire trend zijn. De professional laat de markt dus zijn strategie bepalen en niet omgekeerd.

De beginner, die natuurlijk nog onzeker is, gaat eerder op zoek naar een passende strategie die voor hem werkt. Hij heeft nog niet begrepen (of nog niet in zich opgenomen) dat zoiets als een passende of zelfs ideale strategie niet bestaat. Voor de professional bestaat enkel de juiste strategie voor elke marktfase.

Als de stierenmarkt plots kwakkelt, stel je vaak vast dat beginners in een drawdown terechtkomen (de meest onschadelijke variant). Professionals erkennen de signalen dat de markt kwakkelt. Ze schakelen om naar “conservatief”, passen hun strategie aan of stoppen zelfs helemaal met traden. Na een dergelijke fase stel je dan verbaasd vast dat ze nog steeds op hun maximale P/L voor dat jaar zitten.

Deze succesvolle traders zeggen je dan dat ze vrij snel hadden ingezien dat de markten zich ongewoon gedroegen en dat hun gebruikelijke patronen en ideeën niet zo goed werkten als tot dan toe het geval was geweest. In plaats van gefrustreerd te raken dat hun business geen geld meer opbrengt, verkleinen ze hun positie en concentreren ze zich op de weinige dingen die wel werken. Als de zaken weer normaal worden, kunnen ze weer met hun oude technieken en patronen verder werken.

Minder succesvolle traders handelen onder verschillende marktomstandigheden altijd op dezelfde manier. Erger nog, als hun ideeën en patronen niet meer werken, geraken ze gefrustreerd en proberen ze hun trading te forceren. De succesvollere traders weten dat de markten veranderen. De trends komen tot stilstand en de volatiliteit verandert. Als hun ideeën niet meer werken, worden ze risicoavers. Als hun patronen daarentegen wel werken, aarzelen ze niet om met grotere posities te handelen. Op deze manier profiteren ze meer van goede fasen dan anders het geval zou zijn.

Eenvoudig gezegd: de betere traders passen zich altijd aan de marktomstandigheden aan. De mindere traders hopen dat de markt hen tegemoet komt.