Rechthoek

Rechthoek

Een Rechthoek is een verderzettingspatroon dat gevormd wordt in een tradingrange, dus gedurende een pauze in de trend. Het patroon is makkelijk herkenbaar door 2 gelijke toppen en 2 gelijke bodems. De toppen en de bodems worden verbonden en de parallelle zijden vormen de top- en de bodemlijn van de rechthoek.

Een rechthoekpatroon is maar afgewerkt als er een uitbraak volgt. De richting van de uitbraak is niet op voorhand te bepalen.

Indien het rechthoekpatroon minder dan 3 weken oud is, beschouwt men het best als een vlagpatroon. Idealiter neemt de opbouw van het patroon toch een 3tal maanden in beslag.

Een koersuitbraak vervolledigt het rechthoekpatroon. Om van een geldige uitbraak te kunnen spreken, beschouwt men de slotkoersen, waarop sommige traders een filter toepassen zoals 3%, 3 dagen of een consistente toename van de volumes.

Na een uitbraak in een richting heeft de koers vaak de neiging terug te keren naar het uitbraakniveau vooraleer defintief verder uit te breken.