Driedubbele toppen

Driedubbele top

De driedubbele top is een trendomkeerpatroon dat bestaat uit 3 gelijke toppen gevolgd door een neerwaartse uitbraak. In tegenstelling tot de driedubbele bodem vormt een driedubbele top zich snellen en dit meestal in een tijdspanne van 3 tot 6 maanden. Trouwens, in het algemeen vormen bodems zich langzamer dan toppen.

De voorafgaande trend: zoals bij ieder omkeerpatroon moet er een bestaande trend zijn, die kan gekeerd worden. In geval van een driedubbele top moet er een langetermijn stijgende trend aanwezig zijn.

3 toppen: de 3 toppen zijn ongeveer gelijk met wat ruimte ertussen en zijn duidelijke omkeerpunten.

Volume: Bij het vormen van de 3de top neemt het volume meestal af. Meestal neemt het volume toe bij het vormen van de top maar hier neemt het volume eerder toe bij het inzetten van de daling na de 3de top.

De steun: Zoals andere omkeerpatronen, is het patroon maar compleet nadat de steun het begeven heeft. De steun is de laagste tussentijdse bodem tussen de toppen.

Steun wordt weerstand: Een gebroken steun wordt een potentiële weerstand en vaak zal deze weerstand nog deftig getest worden vooral de trend definitief neerwaarts omkeert. Het breken van de steun gaat best gepaard met een flinke toename van het volume.