Unemployment rate Europese Unie

Werkloosheidscijfer : Het Werkloosheidscijfer is een meting van het percentage werklozen van de totale beroepsbevolking dat actief werkzoekend is en bereid is tot werken in de Eurozone.

Een hoog percentage duidt op zwakte op de arbeidsmarkt. Een laag percentage is een positieve indicator voor de arbeidsmarkt in de Eurozone en zou als positief moeten beschouwd worden voor de EUR.

Gratis webinars