Verhandel je winstposities (Deel 2)

In het eerste artikel van deze reeks hebben we aan de hand van de methode van de legendarische trader Jesse Livermore vastgesteld dat het concentreren op winstposities de prestaties van een trader aanzienlijk kan verbeteren. De vraagt luidt dan ook niet ‘hoeveel winnende trades kan ik bij deze strategie behalen’ (slaagkans), maar eerder ‘hoe groot zijn de winsten als ik deze strategie verhandel’. Om deze vraag nader te bekijken moeten we dieper ingaan op het thema “stop-loss”. 

De meeste traders beschouwen stoporders als een instrument om het risico van een trade te beperken. Dat is zeker een belangrijke functie van deze tool. Beginnende traders houden zich graag bezig met het thema stopafstand, namelijk: hoe ver moet ik de stop van de entry plaatsen om de trade optimaal te kunnen beheren? Dit is ongetwijfeld een belangrijke vraag.

Als je wat dieper ingaat op deze vraag, stel je echter vast dat het in wezen niet zoveel uitmaakt waar de stop wordt geplaatst, hoe vreemd een dergelijke bewering ook in de oren klinkt. Zoals je weet daalt het percentage winnende trades (slaagkans) bij nauwere stops, maar de winnende trades brengen veel meer geld op dan dat je verliest bij de verliezende trades. Met ver verwijderde stops stijgt het percentage van winnende trades (slaagkans), maar de totale winst-verliesverhouding daalt. Uiteindelijk behaal je niet meer of minder winst dan bij de eerste methode.

Het brengt wel veel meer op als je je met winststops bezighoudt. En dat is nu precies wat we in deze artikelreeks willen doen: de stops vanuit een ander standpunt bekijken, namelijk vanuit het standpunt van de traders die dit instrument gebruiken om hun winst te vergroten. Zo kom je onvermijdelijk bij het thema positiegrootte. Als je bij de entry niet onmiddellijk de volledige positie inzet, heeft deze maatregel een grote invloed op je trading.

Als je eerst instapt met een deelpositie en dan na een bepaalde tijd meer bijkoopt als je positie in de winst staat (pas dan!), dan stijgt in de regel je totale winst. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kapitaalcurve regelmatiger verloopt en de drawdowns beperkt blijven. Doe je het tegendeel, dus stap je in met een deel van je positie en koop je bij wanneer de stop nog niet werd bereikt, maar de positie onder water is (in de min), dan behaal je volgens het onderzoek eerder kleinere winsten. De volatiliteit in de kapitaalcurve wordt groter en je krijgt grotere drawdowns. Daaruit rijzen twee vragen op, om het verhandelen van de winst zelf te verbeteren:

1. Wat is de optimale frequentie of strategie om de winst van posities te vergroten?

2. Wat is de beste stopstrategie als je je eenmaal in de positie bevindt?

De basisregel voor het vergroten van een positie is dat de trader enkel mag bijkopen als het aanvankelijke risico door het bijkopen niet wordt vergroot. Want als het risico groter wordt, zal het gemiddeld verlies groter worden. Maar we willen bereiken dat de gemiddelde winstpositie groter wordt. In het volgende artikel bekijken we een concreet voorbeeld bij het verhandelen van de Eurostox 50 futures. 
 

Gratis webinars