Hoe kan ik voordeel halen uit dalende markten (Deel 3)

Futures hebben heel wat voordelen tegenover andere handelsinstrumenten:

•    Futures worden verhandeld op gereguleerde beurzen die onder permanent toezicht staan. Daarom zijn het zeer transparante contracten.
•    De belangrijke handelsmarkten zijn heel liquide. Slippage (de order wordt tegen een slechtere prijs uitgevoerd dan verwacht) doet zich zelden voor. De trader vindt steeds een afnemer voor zijn contracten.
•    De kostenstructuur van futures is op traders afgestemd. In vergelijking met de meeste andere handelsinstrumenten zijn de commissiekosten van futures het laagst. Hier is de kans om een winstgevende trading business op te bouwen dus ook het grootst.
•    De gestandaardiseerde contracten zijn beschikbaar voor een breed scala van beleggingsklassen: Agrarische grondstoffen, energiemarkten, metalen, aandelenindexen en obligaties kunnen allemaal met futures verhandeld worden. 
•    Misschien vormen de lage instapbarrières wel het grootste voordeel van de termijnmarkten. Een trader kan al deelnemen met een bescheiden risicokapitaal, een internetverbinding en de diensten van een professionele futures broker.
•    Last but not least: met futures haalt de trader het maximum aan leverage (hefboomwerking). Daardoor zijn ook traders met minder kapitaal in de mogelijkheid om hoge winsten te behalen.

Voorbeeld van een futures trade

We gaan ervan uit dat ruwe olie futures verhandeld worden aan 40 USD. Elk futures-contract omvat 1000 vaten ruwe olie. Als een futures trader ervan uitgaat dat de koersen verder gaan dalen, gaat hij een short positie aan waarbij hij bijvoorbeeld een contract van de ruwe olie futures verkoopt aan 40 USD per vat.

De eenvoud en transparantie van de futures markten komen naar voor in de twee mogelijke scenario’s die zich bij deze trade voordoen: 

Scenario 1: De ruwe olie futures dalen naar 30 USD

Als de prijs van ruwe olie daalt naar 30 USD, wint de short futures positie 10 USD per vat. Aangezien de contractgrootte voor ruwe olie futures 1000 vaten bedraagt, behaalt de trader een winst van 10 x 1000 = $ 10.000. Dit bedrag wordt op zijn rekening overgemaakt van zodra hij zijn positie sluit (hij koopt op de markt een contract terug aan de prijs van 30 USD). 

Scenario 2: De ruwe olie futures stijgen naar 50 USD

Als de ruwe olie futures daarentegen naar 50 USD stijgen, lijdt de short positie een verlies van 10 x 1000 vaten = 10.000 USD. Dit bedrag wordt van de rekening van de trader in mindering gebracht van zodra hij de positie sluit (hij verkoopt zijn long positie op de markt).

Dagelijkse clearing en margevereiste

De waarde van een short futures positie wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van de marktwaarde. Winsten worden overgeschreven en verlies wordt aan het einde van elke handelsdag van de rekening van de toekomstige handelaar afgeboekt (boekhoudkundig). 

Als de verliezen ertoe leiden dat de stand van de rekening lager komt te liggen dan de vereiste marge, verstuurt de broker een margin-call aan de futures trader om zijn rekening aan te vullen om de futures positie open te houden. Gebeurt dat niet, dan sluit de broker de positie.

Besluit:

Zowel de kostenstructuur als de werking van futures handel is heel eenvoudig en betaalbaar. De trader beschikt over een grote hefboomwerking waarbij hij zijn beschikbaar kapitaal duidelijk kan leveragen. Maar dit is natuurlijk een mes dat langs twee kanten snijdt. Wat voor de winst geldt, geldt ook voor het verlies. Succesvolle futures traders zijn sowieso succesvolle risicomanagers.  

 

Gratis webinars