De Inside Bar Breakout strategie

De inside bar is een handelspatroon gebaseerd op twee staven of kaarsen, waarbij de kleinere kaars (inside bar) zich binnen de voorgaande kaars bevindt. De voorgaande kaars wordt meestal de moederkaars genoemd. De high van de inside bar moet lager liggen dan de high van de moederkaars en de low van de inside bar moet hoger liggen dan de low van de moederkaars.

Afbeelding 1: Voorbeelden van inside bars
 

insidebar

Beginners kunnen moeilijkheden ondervinden bij het herkennen van dit patroon op een grafiek. Het goede nieuws is echter dat het handelsplatform NanoTrader deze ingebouwde functie automatisch voor de trader beschikbaar stelt. De trader moet enkel de optie “inside bar” activeren om alle geldige patronen op de grafiek te laten weergeven en dit voor elk gewenst handelsinstrument. De trader kan dan zijn volledige focus leggen op de manier waarop het inside bar patroon en vooral de uitbraak uit het patroon succesvol verhandeld kan worden.
De inside bar breakout strategie kan met een heel grote slaagkans verhandeld worden als de trader met de trendrichting mee handelt. Deze strategie wordt “breakout-play” genoemd. Maar het patroon kan ook als trendomkeerpatroon verhandeld worden, vooral als de koers belangrijke niveaus bereikt, zoals de ondersteunings- en weerstandzones.

A. Inside Bar Trending Breakout

De klassieke entries voor de breakout uit een inside bar zijn gebaseerd op buy-stop of sell-stop orders. De markt voert het order uit in de richting van de trend boven of onder de high/low van de moederkaars. De trader profiteert dan van het patroon als de trend sterk genoeg is en het momentum aanhoudt.
De stop-loss wordt in geval van een buy-stop order enkele tics onder de low van de moederkaars geplaatst, in geval van een sell-stop order wordt de stop-loss enkele tics boven de high van de moederkaars geplaatst. 

Afbeelding 2: Mini Dow Future, daggrafiek

insidebar_2

Afbeelding 2 toont de automatische herkenning van het patroon in de NanoTrader aan de hand van de grijze balken op de achtergrond van de grafiek. In dit geval ging het om een sterke trend en het inside bar patroon bracht winstgevende handelssignalen voort.

B. Omkeeruitbraak

De omkeeruitbraak of trend reversal uitbraak is bijna hetzelfde als de trenduitbraak, met als enige verschil dat de trade niet in de richting van de trend wordt uitgevoerd, maar tegen de trend in. De trader wacht tot de trend op bepaalde key levels vastloopt en plaatst dan het order als een omkeeruitbraak in de tegenovergestelde richting.
Verklein eerst de grafiek en probeer horizontale levels te vinden die geldige omkeerpunten zoals een swing high of een swing low weergeven. Markeer deze bereiken met horizontale lijnen en wacht tot een inside bar in de buurt van de horizontale lijn komt. Plaats een sell-stop order als het patroon in de buurt van een weerstandslijn komt. De stop plaats je net boven de high van de moederkaars. Als het patroon in de buurt van een ondersteuningsniveau komt (zie afbeelding 3), wacht je op dezelfde manier tot een inside bar wordt gevormd. Plaats je kooporder net boven de high van de moederkaars, en de stop-loss enkele tics onder de low van de moederkaars. 

Afbeelding 3: Mini Dow future, 4-uurgrafiek, maart – juni 2018

Insidebar3

Afbeelding 3 toont drie mogelijke entries in de Mini Dow future. De inside bar verzekert de trader van een grotere waarschijnlijkheid dat de trend draait aan de ondersteuning dan dat hij gewoon bij de ondersteuning zelf gekocht zou hebben. 

Gratis webinars