04. Kosten van CFD's

Aan het verhandelen van CFD’s zijn kosten verbonden. De totale kost kan bestaan uit een combinatie van:

 • Een commissie,
 • De prijsvork, ook de spread,
 • Een financiële kost indien de trader de positie overnacht aanhoudt.

De financiële kost verwijst naar de mogelijkheid dat de belegger een kost draagt als hij een CFD positie één nacht of langer aanhoudt. Een trader moet weten dat de financiële kost van toepassing op long posities bij bepaalde CFD’s weegt op het rendement. CFD’s met een financiële kost zijn daarmee niet geschikt om long posities gedurende lange tijd aan te houden. Hieronder een aantal voorbeelden, gebaseerd op de tarieven van WH Selfinvest, die de kosten illustreren.

De financiële kost wordt berekend op de grootte van de positie. Het tarief is 3% + de Libor overnight rente. Stel dat de Libor rente 0,1% bedraagt, dan is de overnight kost (financiële kost) op een positie van € 10.000 = € 10.000 x 3,1% / 360 = € 0,86.

Opmerking: op een aantal CFD is geen overnight kost van toepassing. Dit zijn CFD's op futures en CFD's op aardolie.

Voorbeeld 1

Een trader opent een CFD aandelenpositie van 200 Nederlandse aandelen aan € 50 en sluit deze met een verlies aan € 48. De trader houdt zijn positie 1 nacht aan.

Wat zijn de kosten? Op CFD op aandelen in Euro is een commissie van 0,07% met een minimum van € 7 van toepassing.Kosten bij het openen van de positie:

 • Waarde van de positie: 200 x € 50 = € 10.000
 • Variabele commissie: 0,07% x € 10.000 = € 7

Kosten van het overnacht aanhouden van de positie:

 • In de veronderstelling dat de aandelenpositie op het moment van het overnacht gaan nog steeds € 10.000 waard is.
 • Percentage: (Liborrente + 3%) /  360
 • Berekening: (0,015 + 3%) / 360 x € 10.000 = € 0,84

Kosten bij het sluiten van de positie:

 • Waarde van de positie: 200 x € 48 = € 9.600
 • Variabele commissie: 0,07% x € 9.600 = € 6,72 met minimum van € 7

De totale kost bedraagt: € 14,84

Opmerking: op CFD's op aandelen is de Belgische beurstaks niet van toepassing.Voorbeeld 2 

Een trader opent een CFD indexpositie van 2 DAX aan  7.000 punten en sluit deze met een winst aan 7.050. De trader houdt zijn positie 2 nachten aan.

Wat zijn de kosten? Op CFD op indexen is een vaste commissie van € 3 en geen variabele commissie van toepassing. Er is wel een prijsvork of spread. De spread op de CFD op de DAX index bedraagt 1 punt tijdens de daguren.

Kosten bij het openen van de positie:

 • Waarde van de positie: 2 x € 7.000 = € 14.000
 • Vaste commissie: € 3 per transactie = € 3
 • De kost van de spread: 2 x € 1 = € 2
 • Totaal: € 3 + € 2

Opmerking: de kost van de spread is geen kost, die van de rekening gaat. De spread is een minimale koersbeweging in de goede richting die moet worden gerealiseerd vooraleer de positie winstgeven wordt. Indien de trader een netto koersstijging van 50 punten beoogt, dan moet de DAX in dit geval minimaal 50 + 1 spread = 51 punten stijgen.

Kosten van het overnacht aanhouden van de positie:

 • In de veronderstelling dat de indexpositie op het moment van het overnacht gaan nog steeds € 14.000 waard is.
 • Percentage: (Liborrente + 3%) /  360
 • Berekening: 2 x (0,015 + 3%) / 360 x € 14.000 = € 2,34

Kosten bij het sluiten van de positie:

 • Waarde van de positie: 2 x € 7.050 = € 14.100
 • Vaste commissie: € 3 per transactie = € 3
 • Totaal: € 3

De totale kost bedraagt: € 8,34 + 2Gratis webinars