Het meest winstgevende systeem...
tradingHet ligt voor de hand dat een handelaar altijd het systeem kiest dat het meeste oplevert. Met andere woorden: het systeem met de hoogste verwachting. Als de handelaar gemiddeld 1 euro per transactie riskeert, maar een gemiddelde winst van 1,5 euro kan verwachten, dan hebben we het natuurlijk over een zeer goed handelssysteem. Als u de handelaar een systeem aanbiedt waarmee hij gemiddeld slechts 1,20 euro verdient, dan zal hij meestal het eerste systeem kiezen, het systeem met de hogere verwachtingswaarde.

Hoe vaak kan de handelaar handelen?
Maar is dat altijd zo? Het lijdt geen twijfel dat een handelaar (na backtesting) zal zoeken naar een methode of handelssysteem (al dan niet geautomatiseerd) dat hem de hoogste verwachte waarde oplevert. Maar toch is dit in sommige gevallen maar de halve waarheid. Er ontbreekt een belangrijke (en vaak onderschatte) factor in de vergelijking: kans. Dit is hoe vaak een handelaar een transactie kan uitvoeren volgens zijn systeem. Als de handelaar slechts eenmaal per maand kan handelen, is het duidelijk dat de winstverwachting in zijn systeem een doorslaggevende rol moet spelen om winstgevend te zijn. Als een handelaar echter 100 transacties per dag kan uitvoeren, zoals het geval is bij sommige scalpers en arbitrageurs, dan kan zelfs een systeem met een relatief lage verwachte waarde zeer winstgevend zijn. Laten we een snelle berekening maken:

Handelaar 1 (typische daghandelaar)


Deze handelaar handelt gemiddeld 5 keer per dag. Hij heeft een uitstekende verwachte waarde van 1,5 euro winst op elke uitgevoerde transactie. Hij handelt 200 dagen per jaar.

Handelaar 1: 5 x 1,5 = 7,5 x 200 = 1500

Ervan uitgaande dat hij telkens 50 euro per transactie riskeert, kan hij 50 x 1500 =75.000 euro winst per jaar verwachten.


Handelaar 2 is een typische scalper.


Deze scalper voert gemiddeld 100 transacties per dag uit. Zijn verwachte waarde is echter veel lager: 1,1, net boven de 0-grens. Op het eerste gezicht lijkt dit geen erg aantrekkelijk systeem. Maar laten we ook kijken naar de jaarlijkse winstverwachting.

Handelaar 2: 100 x 1,1 = 110 x 200 = 22.000

Deze handelaar handelt ook 200 dagen per jaar en riskeert 50 euro per transactie. Maar dankzij zijn hoge handelsfrequentie kan hij een jaarlijkse winst verwachten van 22.000 x 50 = 1.100.000 euro.

Het "slechtere systeem" wint
Hoewel handelaar 2 een "veel slechter" systeem heeft dan handelaar 1, verdient hij toch meer dan veertien keer zoveel! Hij kan dus maximaal profiteren van de kansfactor ondanks het feit dat zijn verwachte waarde slechts iets boven het break-even niveau ligt (namelijk 1,1). Als men alleen de verwachte waarde zelf neemt, is het dus niet voldoende om daarmee de rentabiliteit van een handelsmethode te beoordelen. Het is voldoende dat de scalper of arbitrageur slechts een marginaal voordeel heeft (hier: 1,1) om alle andere methoden te verslaan.​

"Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt"

- Confusius -​