Top Ad
Collapse
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Analyse van kalendereffecten
Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Analyse van kalendereffecten

  De door Investui gebruikte markteffecten worden ondersteund door academisch onderzoek uit betrouwbare bronnen. Veel van deze artikelen zijn in het Engels. In dit forum maken wij van de gelegenheid gebruik om anderstalige artikelen in het Nederlands samen te vatten en een overzicht te geven van de belangrijkste conclusies. Vandaag: "An anatomy of calendar effects" door Laurens Swinkels, Erasmus School of Economics en Robeco Investments.

  De gebruikte markteffecten worden ondersteund door academisch onderzoek

  Eenvoudige, op kalender gebaseerde beleggingsstrategieën fascineren onderzoekers en beleggers al tientallen jaren. In het verleden hebben diverse studies empirisch bewijs geleverd voor seizoensgebonden effecten, waarbij het onderzoek zich toespitste op de volgende vijf effecten:
  • Halloween effect: Bouman en Jacobsen (2002) en Jacobsen en Visaltanachoti (2009).
  • januari effect: Haug en Hirschey (2006)
  • Turn of the month (TOM): Lakonishok en Smidt (1988)
  • Weekend effect: Cross (1973)
  • Vakantie effect: Ariel (1990)
  Op het eerste gezicht lijkt het erop dat elk van de effecten verschillend is en dus een afzonderlijk kalendereffect vertegenwoordigt. Aangezien sommige kalendereffecten verscheidene identieke handelsdagen hebben, kunnen de effecten echter ook onderling samenhangen. Indien een dergelijke relatie bestaat, maar er geen rekening mee wordt gehouden, kan dit leiden tot een overschatting van het aantal "echte" kalendereffecten. Het doel van de onderzoekers is dan ook de vijf seizoenseffecten samen te testen en na te gaan of bepaalde kalendereffecten door andere worden beïnvloed.

  Daartoe worden de vijf seizoensgebonden factoren in de studie als volgt gedefinieerd:
  • Halloween effect: 1 november tot 30 april
  • januari effect: 1 tot 31 januari.
  • TOM: laatste handelsdag van de maand tot en met de vierde handelsdag van de volgende maand
  • Weekend-effect: op vrijdag
  • Vakantie-effect: elke handelsdag vóór Amerikaanse feestdagen.
  De gegevens in de studie zijn dagelijkse rendementen op Amerikaanse aandelen. Ze zijn afkomstig van het Center for Research in Securities Prices (CRSP) en lopen van 1 juli 1963 tot 31 december 2008.

  Om de correlaties van de afzonderlijke effecten te ontrafelen, gebruiken de onderzoekers een regressiegebaseerde aanpak met interactie effecten. In de regressie worden alle vijf kalendereffecten tegelijk op onderlinge afhankelijkheid onderzocht. Dit maakt het mogelijk de onafhankelijke significantie van elk effect uit te zoeken.

  Meer informatie over Investui?

  Schrijf u in voor het volgende gratis Investui webinar.
  Registreer hier voor een gratis demo rekening.
  Open een rekening in 10 minuten.

  In het onderzoek komen de onderzoekers tot de verbazingwekkende conclusie dat het Halloween-effect en het TOM-effect de enige seizoensgebonden kenmerken zijn die op geïsoleerde dagen significant winstgevend zijn. Bovendien reduceren zij de andere drie effecten volledig tot nul. De onderzoekers berekenen overeenkomstige aandelenpremies, d.w.z. rendementen die hoger liggen dan de 30-daagse T-bill rentevoet. Deze bedragen 7,2% voor de perioden waarin het Halloween- of TOM-effect aanwezig is. In schril contrast daarmee bedraagt de premie voor alle andere perioden slechts -2,8%.

  Het lage aantal significante resultaten zou te wijten kunnen zijn aan de variatie van de kalenderpatronen of het gebruik van de effecten door (te)veel marktdeelnemers. Om de economische betekenis te bepalen, passen de onderzoekers een Monte Carlo-simulatie toe. Het enige economisch winstgevende effect is de TOM voor de S&P 500. De cumulatieve nettowinst van kopen op de laatste handelsdag van de maand en verkopen op de volgende handelsdag (beide tegen de slotkoers) bedraagt 27,54%.

  Ze onderzoeken dezelfde patronen ook op andere internationale aandelenmarkten in het VK, Duitsland, Frankrijk en Japan, waar de resultaten telkens zeer gelijklopend zijn. In het algemeen komt hieruit een basispatroon op de markten naar voren waarbij de rendementen in het midden van de maand of het jaar meestal laag zijn en hoog bij de keerpunten van de maanden of jaren - waarschijnlijk ook als gevolg van de stemming van de marktdeelnemers.

  Conclusie:

  Het Halloween- en het TOM-effect zijn de twee belangrijkste seizoensgebonden factoren. Het januari-effect is op zichzelf al zwak en voor het weekend- en vakantie-effect is het van cruciaal belang dat zij samenvallen met het Halloween- of TOM-effect.

  markteffecten

  Grafiek: prestaties van de afzonderlijke seizoensgebonden strategieën. Afzonderlijk genereren de effecten van de maandwisseling en Halloween de hoogste rendementen, terwijl de effecten van januari en de feestdagen de slechtste resultaten opleveren.
  Bron: Swinkels, L. (2011), Anatomy of Calendar Effects, Erasmus School of Economics en Robeco Investments, blz. 23.

  Open uw beheerde rekening online in 10 minuten.

  Met vriendelijke groet,

  Evelyn

  Alle resultaten van de referentierekeningen.
  Alle live posities vindt u hier.
  Last edited by Investui; 01-07-2022, 13:25.
Working...
X